Pomiń Menu głównePomiń Nadchodzące terminy

Nadchodzące terminy

Brak nadchodzących spotkań

Regulamin korzystania z platformy moodle

 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 

i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

 

Definicje:

  • PODNiDM - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach ul. Kazimierza 8.
  • Regulamin - niniejszy regulamin.
  • Platforma - Platforma e-Learningowa Moodle PODNiDM w Pabianicach (zwana dalej Platformą), to internetowa przestrzeń Placówki, przeznaczona do wspomagania działalności doradczej i szkoleniowej metodami e-learningowymi.
  • Użytkownik - każda osoba posiadająca konto na Platformie oraz osoby korzystające z zasobów Platformy w ograniczonym zakresie bez konieczności logowania się, tzw. goście, jak również upoważnione placówki oświatowe Powiatu Pabianickiego korzystające z jej zasobów.

Postanowienia:

1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy.

2. Korzystanie z Platformy oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Właścicielem i Administratorem Platformy jest PODNiDM.

4. Użytkownikiem z pełną aktywacją może zostać każdy nauczyciel.

5. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza we właściwościach profilu swoimi rzeczywistymi danymi osobowymi. Imię i nazwisko są niezależnymi polami w formularzu rejestracyjnym i ze względów bezpieczeństwa tak zwany "login" musi być różny od tych danych. Awatar (obrazek, który pojawia się przy wiadomościach Użytkownika) nie może być animacją.

6. Ochrona danych osobowych

a) Użytkownik, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez PODNiDM swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb organizacji i realizacji kursów on-line zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

b) każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

c) żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych pociąga za sobą likwidację konta Użytkownika Platformy.

7. Pracownik PODNiDM może skontaktować się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia danych.

8. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zidentyfikowanie wprowadzenia nieprawdziwych danych, ustalenie faktu udostępnienia konta oraz materiałów dydaktycznych uzyskanych z Platformy osobom niepowołanym powoduje zablokowanie konta.

9. Pełną odpowiedzialność za materiały zamieszczone na Platformie (w tym kwestie praw autorskich) ponosi osoba publikująca.

10. Użytkownikowi Platformy nie wolno:

a) podejmować prób złamania haseł do kont innych Użytkowników,

b) zakładać kont, w których nazwa Użytkownika zawierałaby treści naruszające dobra osobiste innych osób,

c) zamieszczać treści nieprzyzwoite, nieprawdziwe, obraźliwe, obsceniczne (art. 141 Kodeksu Wykroczeń),

d) podejmować działań zakłócających pracę Platformy,

e) wykorzystywać zasobów Platformy do prowadzenia działalności komercyjnej.

11. Użytkownik Platformy zapewnia poufność danych swojego konta, a w szczególności

hasła dostępu i loginu.

12. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników mogą być modyfikowane bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

13. Nieprzestrzeganie Regulaminu może prowadzić do ograniczenia funkcji lub zablokowania konta na Platformie.

14. Zadaniem PODNiDM w Pabianicach jest dołożenie wszelkich starań, by zapewnić poprawne funkcjonowanie Platformy. Administrator Platformy udziela Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów z obsługą i użytkowaniem systemu.

15. PODNiDM nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzewidzianego wadliwego funkcjonowania Platformy, a także rezultaty ujawnienia przez Użytkowników osobom niepowołanym poufnych danych, np. służących do logowania.

16. Uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących funkcjonowania, stosowania lub naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres jkozlenko@podn-pabianice.pl lub zgłaszać do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach pod numer (42) 215 42 42.

17. Wymagania techniczne.

Prawidłowe korzystanie z usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkowników następujących minimalnych wymagań technicznych: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW. Pliki udostępniane w ramach świadczonych usług nie wymagają zakupu żadnego dodatkowego oprogramowania. Niektóre pliki mogą wymagać zainstalowania dodatkowego oprogramowania, które jest udostępniane przez jego producentów na zasadach GNU (General Public Licence) lub darmowego korzystania z wyłączeniem zastosowań komercyjnych.

18. Ze względu na ograniczone zasoby przestrzeni internetowej PODNiDM wnosi o zamieszczanie przez Użytkowników materiałów o możliwie najmniejszej pojemności dyskowej oraz zastrzega sobie możliwość usuwania kursów i plików o dużych rozmiarach.

19. Wątpliwości dotyczące treści, funkcjonowania i stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Dyrektor PODNiDM w Pabianicach.

20. PODNiDM w Pabianicach zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego Regulaminu.

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r.

Pomiń Zaloguj sięPomiń Kalendarz

Kalendarz

Ni. Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 Dziś czwartek, 21 czerwiec 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Pomiń Pomoc online

Pomoc online

Masz problem z obsługą portalu, pisz do nas pomoc@podn-pabianice.edukacjaonline.eu